Shërbimet

  • Transport të të gjitha mallrave


  • Ndërmjetësime për rutim


  • Relacionet kryesore janë të përqëndruara nëpër gjithë teritorin e Evropës si dhe ne Ballkan (Kosovë,Shqipëri,Maqedoni,Sërbi dhe anasjelltas...)


  • Transporti kryesisht realizohet përmes kamionëve më modern

Rreth Nesh

Kompania jonë filloi fushëveprimin e saj në vitin 2012.Me një qasje më serioze tek klientët tanë, duke marrë parasysh nevojat e tyre, “SAVE-COMPANY”o.d e zhvilloj edhe më tepër veprimtarinë e saj, dhe tani përkrah transportit intern ne sigurojmë edhe shërbime ndërkombëtare të transportit nëpër gjithë Evropën.

Social

fb

tw

Na gjeni

Corroticë-Preshevë
17523, Presevo
Serbia

Kontakt info

shaban.b@hotmail.co.uk
Tel.&Fax:+381-17-660-622
Tel.&Mob:+381-63-569-569
Tel.&Mob:+417-665-195-37
Tel.&Mob:+381-62-569-569